top of page

2018年度

超級百萬圓桌會員

MDRT(Million Dollar Round Table,百萬金圓圓桌會)自1927年推行,為國際公認壽險從業人員最高榮譽,是保險業內公認的業績證明,全球多個國家地區的代理會按業績分等級,包括百萬圓桌會會員 (MDRT)。
獲得和持有MDRT的會員資格已成為全世界壽險行銷人員的嚮往和追求,同時也是出色的壽險銷售的服務的象徵。 以今年為例,香港區MDRT會員資格生意額要達53.32萬元,或有效保費213.28萬元,截至去年8月,友邦香港及澳門有2,648名代理擁有MDRT資格,平均每5位就有一位是MDRT。
Double MDRT SDD
Double MDRT Leader
Double MDRT
MDRT DD
marcy.png
MDRT Leader
Candy Shing.png
Eethan Lau.png
Gordon Fung.png
Yanki Yim.png
MDRT
sikie lia.png
Masia.png
carrie fung.png
martin Lam.png
all agent 1.png
pinkko lau.png
Brenda Yip.png
all agent 1.png
Jessie Cheung.png
Kankoina Ma.png
miko.png
Coby Kwok.png
derek ho.png
cherry lee.png
isabel tse.png
nicole lau.png
Irene Kung.png
katrina wang.png
Vincent Jiang.png
hulda.png
Joseph Chan.png
Maggie Law.png
jack.png
Jenny Tang.png
Michael Liu.png
Candy Shing.png
Ronald Chan.png
bottom of page