top of page

認證私人銀行家

認證私人銀行家 (CPB) 資格認證

認證私人銀行家(CPB) 資格認證是國際金融理財標準委員會自2008年初開始,為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。截至2017年9月30日國內已有2,156名合資格從業員擁有認證私人銀行家(CPB)資格認證。而本區三年內畢業人數人,佔超過全港認證私人銀行家總人數的十分一!

要符合 CPB 資格認證必須達到“4E”標準,即教育、考試、從業經驗和職業道德標準。而具有大學本科或以上學歷,並持有AFP或CFP資格證書,是申請CPB資格認證的先決條件。

CPB 資格認證考試 

本區參與由香港財務策劃師學會主辦-“中國高端客戶理財策劃專業證書課程”,此課程獲得國際金融理財標準委員會(中國)(FPSB China)確認為符合國際認可資格認證私人銀行家(CPB)資格認證之“教育”要求。成功修畢本課程之學員,可直接報考CPB資格認證考試。已合資格的同事名單如下:

第一屆 認證私人銀行家

第一屆 認證私人銀行家

第二屆 認證私人銀行家

第二屆 認證私人銀行家
otto.png
Sunny.png
carrie.png
KK.png
ron.png
ron tse.JPG
Jay.png
osar.png
bob hol.png
Mandy.png
me.png
dorothy.png
venus.png
Gee.png
venus lai.png
Avis.png
Anthony.png
Joanna Wu.png
William.png
carlos.png
Joseph Chan.png
Masia.png
Vicki.png
Vicky Lam.jpg

第三屆 認證私人銀行家

第三屆 認證私人銀行家
Michael au.png
Larry Chiu.png
Michelle Leung.png
Emily Shing.png
enzo.png
agnes wong.png
Jo Chan.png
alex lai.png
Vanessa Yuen.png
Jacky Chui.png
Heath Wong.png
Jessie Cheung.png
Veronica Fung.png
katrina wang.png
steven.png
Jordan Lai.png
jordan lai.jpg
Victor Yeung.png
victor yeung.png
Byron Cheng.png
candy fok.png
Candy pun.png
Jojo Zhou.png
Mike Lee.png

第四屆 認證私人銀行家

第四屆 認證私人銀行家
edwin so.png
Will Yu.png
dickson wong.png
Ken Han.png
Tim Choi.png
Kiki Wang.png
Kiki wang.JPG
Hulda.png
Marcy Chan.png
Lincoln Shing.png
Crystal Chen.png
Michael Liu.png
Cathy.png
cathy chan.png
Polly.png
polly ngai.jpg
Heron Hui.png
eric Huang.png
Billy Cheng.png
jack.png
pinkko lau.png
Alan Tang.png
alan tang.png
Yang Hong Qing.png
Hongqing Yang.png
Smart Fang.png
Christine Lui.png
Candy Shing.png
Eunice Yip.png
Tammy Tse.png
eos.png
Eos.png
Solar Ma.png
solarma.png
Sunny Liu.png
Chingkle Chuk.png
Danny Lau.png
Harris.png
Vincent Jiang.png
Laura.png
laura lau.jpg
coral law.png

第五屆 認證私人銀行家

第五屆 認證私人銀行家
Candy Shing.png
Jason Chau.png
jason chau tin shun.png
Andrew Chow.png
Miranda Wong1.png
Coby Kwok.png
Max Wong.png
max wong.png
Angel Chong.png
Rachel Chum.png
Cherry Lee.png
Miranda Wong1.png
winnie wong.png
Bernard Lo.png
Ryan Zhou.png
Ling Guo.png
Sue Lai.png
sue lai.jpg
Anthony Liu.png
Sandra Huang.png
Maggie Law.png
Vivian  Wang.png
vivian.JPG
Henry Lau.png
bottom of page